SEKRETESSPOLICY &

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter
 

Skapa Balans värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Skapa Balans sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Skapa Balans kommer i avseende som personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, sociala medier och liknande instanser enligt rådande personuppgiftslagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in, hur länge sparar vi dem och hur samlar vi in uppgifterna?
 

Dina personuppgifter är trygga hos oss!
Vi hanterar ditt namn, mailadress och telefonnummer för att kunna förse dig med aktuell information samt kunna leverera överenskomna tjänster. Dokumentation görs sparsamt och hanteras konfidentiellt. Dokumentation från uppdrag sparas upp till 24 månader efter slutfört uppdrag. Kontaktuppgifter sparas tills dess att du aktivt ber oss att radera dem. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till annan part.

Har du tagit kontakt med oss av någon annan anledning, t.ex. för att delta vid något evenemang, ansökt om anställning, begärt offert för våra tjänster eller kontaktat någon av våra konsulter utan att vara kund, sparar vi endast den informationen som du lämnat vid din kontakt med oss. 

Om du besöker vår webbsida samlas personuppgifter in genom att vi använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. 

Cookies
 

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

Laglig grund


Skapa Balans behandlar dina personuppgifter enligt rådande lagstiftning. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

Personuppgiftsbiträden


I vissa fall behöver vi dela dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning men enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med

  • Marknadsföring (ex. tryck, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)

  • It-tjänster (sköter drift, teknisk support och underhåll av våra It-lösningar)

 

När/om dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden är det endast för vilka vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt avtal med dig). 

Ditt godkännande


Genom att registrera personuppgifter på hemsidan samtycker du till att Skapa Balans, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, för fakturering, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar.

Du har rätt att, från Skapa Balans, få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Skapa Balans, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.
 

Ändringar i vår sekretesspolicy


Vi kan komma att göra ändringar i vår sekretesspolicy. Den senaste versionen hittar du alltid här. 

Kontaktinformation


Skapa Balans
Camilla Trolle


Sundbytorp 1, 642 96 Malmköping
Telefon: 070-759 40 26
E-post: camilla@skapabalans.se